Adrian Tămăşan public
[search 0]
Mai Mult

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
În acest episod special am un scurt mesaj despre nașterea Domnului și importanța Sa, și nu o recomandare de carte ca de obicei, dar a unei părți a unei cărți, adică e vorba de Cartea Cărților. Câteva recomandări de lucruri care trebuiesc făcute în Ziua Crăciunului de către fiecare din noi. Audiție și Lectură plăcută vă doresc, împreună cu Sărbători…
 
În episodul de podcast de astăzi am un scurt mesaj despre dragostea lui Dumnezeu arătată prin îngeri. În a doua parte prezint o carte care la rândul ei vorbește despre îngeri. Cartea e o poveste de Crăciun și conține în mare un dialog între o fetiță bolnavă în ultima fază și îngerul ei păzitor. Cartea li Jostain Gaarder ne introduce în tematici ca …
 
În episodul de astăzi aduc câteva îndemnuri inspirate din Luca 18:18 despre acel singur lucru care ar face diferența pentru veșnicie dar pe care ne vine greu să îl facem. În rubrica de carte prezint titlul Adu-ți aminte de frății tăi de Richard Wurmbrand care ne va arăta exemplul multor martiri sau ucenici ai lui Hristos neștiuți care au făcut acel…
 
În acest episod preiau un mesaj scurt dintr-un canal de podcast pe care l-am întreținut mai demult și a cărui materiale am hotărât să le refolosesc. Mesajul este despre bucurie și e inspirat din Psalmul 4. În a doua parte, la File de Carte, prezint cartea Surprins de bucurie a lui CS Lewis, un autor care nu mai are nevoie de nici o prezentare. În c…
 
În acest episod preiau o înregistrare făcută mai de mult dar încă actuală, despre cum să Îl regăsim pe Dumnezeu atunci când tace, iar în a doua parte prezint cartea unui autor care merge mult mai în detaliu cu răspunsuri la întrebări de acest gen. Este vorba de Philip Yancey cu al său titlu bine cunoscut În căutarea Dumnezeului nevăzut. Audiție plă…
 
În episodul de astăzi am împrumutat titlul de la cartea cu același nume scrisă de Steve Gallagher care scrie într-o manieră foarte directă, adesea limbajul fiind unul adaptat mai degrabă culturii americane, însă îndemnurile sale la schimbare prin pocăință și mărturisire sunt ceea ce Dumnezeu așteaptă de la cel care a fost prins în cursa diavolului.…
 
Săptămâna aceasta am avut harul să înregistrez episodul de podcast împreună cu un frate şi prieten, păstorul Florin Ciochină de la Biserica Penticostală Cezareea Reşiţa. Am vorbit despre mulţumire, şi a fi mulţumitori cu starea, posesiunile şi existenţa noastră, şi textul biblic dela care s-a plecat este Exodul 25:1-9. În rubrica File de Carte Flor…
 
Astăzi în acest episod special vorbesc cu Daniel Cocar, păstor și autor de carte creștină, între titlurile scrise de dumnealui, aflându-se și cartea Sparge rutina. Avem o discuție interesantă legată de subiectul rutine nebune și în a doua parte aflăm mai multe despre cărțile scrise de Daniel. Cel mai proaspăt titlu este însă disponibil acum. Audiți…
 
În episodul de astăzi fac un comentariu la Geneza 18 în legătură cu faptul că Avraam a fost un bun mijlocitor în vreme ce Lot zăbovea să asculte. Sodoma și Gomora versus Ninive ne pot spune multe. Trebuie doar să învățăm ce trebuie învățat, și anume că pentru Dumnezeu inclusiv când este destul este destul. Iar când El spune destul nu mai sunt prea …
 
În a doua parte a capitolului 20 din cartea Faptele Apostolilor Pavel adună prezbiterii pentru ultima dată, la Milet, în drumul său spre Ierusalim. Nu avea să îi mai vadă niciodată. A avut pentru ei câteva cuvinte deosebit de interesante și unele îndemnuri au fost spuse ca cu limbă de moarte, dacă se înțelege sensul acestei expresii. Pavel îndeamnă…
 
În episodul de astăzi plec de la un pasaj din Evrei în care ni se arată importanța credinței în vestea bună. În rubrica File de Carte prezint titlul Închinarea și Lauda în acord cu Sfânta Scriptură de Simion Buzdugan, o carte ce clarifică rolul închinării în muzica creștină și nu numai.De către Adrian Tămăşan
 
Cincizecimea sau, a;a cum mai este cunoscută ăn popor, Rusaliile, este una din cele mai puţin înţelese sărbători ale crestinismului românesc. Probabil că ştiu destui că aceasta readuce în amintire episodul coborârii Duhului Sfânt. Întrebarea este: "A fost asta pentru atunci şi acolo? Sau poate să se mai petreacă şi azi?". Am dorit să explic puţin c…
 
Astăzi comentez versetele din Luca 24:45 și Fapte 1:3, amintind că perioada dintre înviere și înălțarea lui Isus sunt de o factură aparte, pline de învățătură și miez. Deschiderea minții pentru a înțelege împlinirea Scripturilor este un act de revelație divină pe care Isus îl face pentru cei pe care i-a ales. În a doua carte prezint cartea lui W. M…
 
În acest episod am publicat înregistrarea pusă și în Lumina Vieții, revista audio la care sunt editor, despre câteva motive care mă fac să continui să cred în învierea lui Hristos în ciuda tuturor controverselor de astăzi răspândite peste tot prin cărți și multimedia. În a doua parte prezint în cadrul rubricii File de carte Crucea lui Hristos de Jo…
 
Am câteva gânduri de împărtășit cu dvs astăzi din Matei 26, care m-au condus la o meditație despre felul cum vom finoi pomeniți, amintiți, vorbiți,după ce nu vom mai fi fost în această lume, dar mai ales cum ne va fi pomenit Dumnezeu înaintea îngerilor Săi? În adoua parte prezint pe scurt câteva informații și gânduri despre cartea lui Warren Viersb…
 
Chemarea lui Isus e unică iar urmarea Sa poate deveni câteodată inițiativă personală sau direct negociată în termenii noștri. Însă nu așa a gândit-o Dumnezeu. Isus are un imperativ și anume predare totală la momentul chemării, iar chemarea trebuie să fie divină, urmare a atracției generate de sus, și nu a căutării personale. Câteva gânduri din Mate…
 
când am citit cartea lui Bounds intitulată Putere prin rugăciune mi-am dat seama că ceea ce spune autorul mă afectează direct. Adică în sensul că mă rog mult prea puțin din postura mea de om care vestește public Cuvântul lui Dumnezeu. Așa că am decis ca astăzi să nu mai spun nimic asemănător cu o predică, ci mai degrabă să mă rog cu voi și pentru v…
 
În acest scurt episod am o scurtă meditație asupra capitolului 44 din cartea lui Isaia unde Domnul îl numește pe Izrael cu atâta gentilețe chemându-l Izraelul Meu. De fapt, este ca un cântec de nu mă uita cântat de Domnul lui Izrael. În File de carte vorbesc puțin despre Ridicarea Pânzelor, o colecție de editoriale dintr-o revistă creștină a anilor…
 
Iacov 1 ne arată cât de important este să ne adâncim privirile în Legea Desăvârșită, sau acea Lege a slobozeniei la care ne-a chemat Isus. Ne trebuie adâ ncime sau profunzime în cercetarea ei, iminență la împlinire și consecvență în cele de mai sus. Câteva gânduri legate de importanța unei relații corecte cu Cuvântul lui Dumnezeu. În rubrica File d…
 
Pilat a fost indignat de atitudinea de tăcere a lui Isus înaintea sa, atunci când s-ar fi așteptat mai mult ca oricând să-Și apere cauza. Astfel că Îl întreabă pe Isus: - Mie nu-mi vorbești? De la această expresie din Ioan 19:10 plec în meditația de astăzi, iar în rubrica File de Carte prezint cartea lui Ravi Zacharias intitulată Isus între alți du…
 
John Reisinger, autorul cărții care poartă numele episodului de astăzi ne propune șase principii ale suveranității lui Dumnezeu, pe care dacă le vom lua în considerare conform Scripturilor vom înțelege mai bine că Dumnezeu e în control dincolo de bine și rău, iar cei aleși ai Săi vor fi trecut prin bune și rele aducând slavă sfințeniei lui Dumnezeu…
 
Ghedeon este exemplul perfect a ceea ce poate să facă Dumnezeu dintr-un om slab atunci când acesta Îi lasă lui Dumnezeu vreme să îi spună cum Îl vede El, sau cum îl poate preface El. De la omul care Îl întreabă pe Dumnezeu: -Cu ce Doamne? și care face ce trebuie făcut pe ascuns la omul care avea să conducă o națiune sub călăuzirea lui Dumnezeu la e…
 
În episodul acesta de la sfârșitul anului, când lumea își face socoteli și planuri m-am gândit să vă vorbesc despre o temă foarte actuală: gestionarea timpului. Am citit foarte mult pe această temă, și astăzi mi-a venit ideea să caut în Google chiar cu această expresie. Rezultatele au fost subțiri pentru limba română, în schimb în engleză este o în…
 
În episodul de astăzi vorbim despre felul cum venim în întâmpinarea lui Dumnezeu. Cel Preaînalt ne-a venit în întâmpinare în multe feluri, și ne-a păzit ca pe Izrael în pustie și in luptele sale pentru preluarea moștenirii din Canaan. Și pe noi ne ajută în timpul călătoriei noastre și ne sprijinește cu brațul Său. Totuși, prezența Sa pare să ne obo…
 
Dumnezeu ne-a dat harul să primim un dar neprețuit în persoana Domnului Isus, care la rândul Său ne-a adus alte daruri și nimic din acestea nu e prin forțe proprii ci prin har. A început cu o promisiune făcută în Isaia 9:6-7. În a doua parte prezint cartea Totul prin har de Charles Spurgeon, unul din cei mai cunoscuți predicatori englezi ai secolul…
 
O meditație la importanța cunoașterii numelor lui Dumnezeu și ce decurge din aceasta. Plec de la Versetul 3 din Ioan 17. În rubrica File de Carte prezint o carte a cărui nume l-am împrumutat pentru episodul de astăzi, scrisă de Kay Arthur, și care aduce lumină exact în această temă. Așadar vă recomand cartea Doamne, vreau să Te cunosc: un studiu as…
 
Câteva gânduri despre urgența și importanța propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu, așa după cum Pavel îi scrie lui Timotei în 2 Timotei 4:1-8. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne dreptarul învățăturii sănătoase întro lume confuză și mânată de satisfacerea propriilor plăceri. În a doua parte, în cadrul rubricii File de Carte prezint cartea Prințul Predicat…
 
În acest scurt episod vorbesc din Deuteronom 18:13 care descrie strășnicia aderenței noastre la porunca Domnului. Adeseori suntem tentați să insistăm pe anumite porunci și să le subestimăm pe altele, însă predarea în mâna și slujba lui Dumnezeu trebuie să fie totală. În rubrica File de Carte, de fapt, prezint o carte chiar cu acest nume: Predare To…
 
În Numeri 13 ni se prezintă episodul spionilor trimiși de Moise în Canaan. Între aceștia, doi sunt de luat în seamă, căci ei au făcut ce aștepta Domnul de la ei, anume au îmbărbătat poporul aducând rapoarte bune de acolo. Caleb, în Iosua 14 ajunge de fapt el însusși, la modul personal, să facă ceea ce spunea poporului cu patruzeci de ani înainte. T…
 
Viața ne aduce adeseori întro singură zi aproape mai mult decât putem duce. Vin bucurie, plâns, spaime, mulțumiri de sine și dezamăgir, rugăciuni disperate și ispite pe care trebuie să le biruiești, și când crezi că ziua s-a sfârșit abia intri în furtună. Și cum poți birui cu toate acestea? Doar strigând către Isus, Dumnezeul nostru: ”Doamne scapă-…
 
Sunt multe lucruri ale căror împlinire le așteptăm în viață,dar ele nu se împlinesc, or vin prea târziu. Revnirea lui Isus în slavă pe nor, sau întâlnirea cu El când totul se va sfârși pentru noi pe pământ, este poate cel mai puțin așteptat lucru dintre toate. Creștinul interesat de voia lui Dumnezeu va pune rânduială în propria-i viață așteptând c…
 
Singur pe mare pășind pe valuri pare că e o experiență unic de înfricoșătoare. Dar alții câțiva simțeau la fel în coaja lor de barcă. Însă cine a avut încredere în cel ce cheamă avea să guste mai mult. Credința avea să îi fie dovedită mică, însă Mâna Celui ce cheamă e totdeauna acolo dacă dai să te scufunzi. Teama adesea ne scufundă viețile în ince…
 
În acest episod am un scurt mesaj din Ioan 3:33 unde ni se spune că crezând mărturisirea lui Isus Hristos acceptăm că Dumnezeu spune adevărul. Și El, ca și Fiul Său sunt Adevărul. Mincinosul de Satan vrea să ne facă să ne îndoim însă de Adevăr, dar avem o soluție la îndemână când ne apasă îndoielile. Aflați în episodul audio care e aceasta. În a do…
 
Iacov vorbeşte despre anii călătoriei sale pe Pământ înaintea lui Faraon, dar dărâmarea Ierusalimului de către babilonieni părea să fie sfârșitul unei națiuni. Însă în zilele dărâmării Ierusalimului, din mijlocul plângerilor lui Ieremia, iasă un cuvânt de îmbărbătare care a devenit un sprijin pentru mulți. Plângerile Lui Ieremia 3:21-26 arată că bu…
 
În acest episod vorbesc în prima parte despre lupta lui Iacov cu Dumnezeu, care s-a transformat dintro luptă cu un potențial dușman, într-una pentu binecuvântare. Nu este oare și viața noastră o continuuă luptă împotriva lui Dumnezeu fără să ne dăm seama? În a doua parte prezint o carte dragă mie, Când cerul tace de Ronald Dunn. Veți vedea că omul …
 
Loading …

Ghid rapid de referință

Google login Twitter login Classic login