show episodes
 
Epistola lui Pavel către biserica din Roma este una dintre cele mai des citite și citate cărți din Biblie. În mare, ea acoperă toate învățăturile importante ale creștinismului. Epistola către Romani se adresează necreștinilor, încât descrie în mod detaliat starea lor față de Dumnezeu dar și calea împăcării cu El. Pavel evidențiază foarte clar justificarea numai prin credință dar apoi merge un pas și mai departe și subliniază importanța sfințeniei, esența vieții creștine. Această carte are pa ...
 
Misiunea noastră este zidirea sufletească a oamenilor în Cuvântul lui Dumnezeu Viziunea noastră este să formăm ucenici demni de urmat ai lui Isus Hristos, prin studiul inductiv al Bibliei, având o concepţie biblică despre lume şi slujind cu credincioşie biserica, prin puterea Duhului Sfânt. Scopul Precept Ministries Eurasia este să ducă întotdeauna oamenilor, de pretutindeni, oriunde s-ar afla, indiferent de limbă și vârstă, un singur mesaj - Biblia, și o singură metodă - studiul inductiv, s ...
 
Poveștile sunt reflectarea personalități umane. Fiecare poveste poartă în ea povețe pline de înțelepciune de unde poate învăța fiecare categorie de vârstă. Nu în zadar Marele Învățător, Domnul Isus, a ales drept mod de a-Și reda învățăturile, folosind multe povești sau pilde. Vă doresc tuturor audiție plăcută și cu mult folos! Support this podcast: https://anchor.fm/nick-holban/support
 
Oameni, experiență, idei, opinii: podcastul Semnele Timpului. O conversație cu Beni Ghegoiu, care ne provoacă să gândim mai departe. În fiecare săptămână, ne vedem pe canalul YouTube Semnele Timpului și ne auzim pe platformele tale preferate de streaming audio. Ne poți urmări în fiecare sâmbătă, de la ora 16:00, pe Speranța TV. (c) O producție Semnele timpului și Speranța TV, cu sprijinul Radio Vocea Speranței Brașov. Gândește mai departe: semneletimpului.ro​. Conectează-te cu noi pe Faceboo ...
 
A
Academia Majestica

1
Academia Majestica

Majestic Business Solutions LLC.

Unsubscribe
Unsubscribe
Zilnic+
 
Academia Majestic a fost creată pentru a preda perfecțiunea într-o lume a mediocrității. Noi credem că drumul spre perfecțiune este plin de cadavre ale mediei și obișnuite. Perfecțiunea nu este absența greșelilor; este destinația unui obiectiv sau vis finalizat. Lasa Academia Majestica să vă arată calea mai puțin călătorit; calea spre perfecțiune puteți face acest lucru; puteți atinge perfecțiunea pe care o doriți. Călătoria este a ta pentru a lua. Sprijinit acest podcast: https://anchor.fm/ ...
 
Acest PODCAST este o sămânță de încurajare care va rodii la vremea potrivită pentru fiecare dintre noi. Un TIMP investit în ceea ce contează, în voi, cei din jurul meu. Un NOU ÎNCEPUT al emisiunii “Dupa-amiaza cu David”. O AMINTIRE plăcută și vie a vremurile apuse de la Radio Cireșarii, locul în care mi-am putut investi talanții o vreme. O BINECUVÂNTARE pentru cei care îl vor asculta. Un PARTENER de călătorie pentru cei care sunt mereu pe drum. Un LOC în care poți descoperi noi părți din Dum ...
 
Loading …
show series
 
Dar aceasta nu înseamnă că a dat greş Cuvântul lui Dumnezeu; căci nu toţi care sunt ai lui Israel sunt Israel. Şi nu toţi sunt fii ai lui Avraam, măcar că sunt sămânţa lui Avraam, ci este scris: În Isaac va fi numită sămânţa ta. Aceasta înseamnă că nu fiii cărnii sunt fiii lui Dumnezeu; ci fiii promisiunii sunt socotiţi ca sămânţă. Căci acesta este…
 
Spun adevărul în Cristos, nu mint; conştiinţa mea mărturiseşte împreună cu mine, în Duhul Sfânt, că simt o mare întristare şi am o durere neîntreruptă în inimă. Căci aş fi în stare să doresc ca eu însumi să fi fost anatema, despărţit de Cristos, pentru fraţii mei, rudele mele, în ce priveşte carnea, care sunt israeliţi, cărora le aparţine înfierea,…
 
Deci, ce vom zice noi în faţa acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da, fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Cine va aduce acuzaţie împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care justifică. Cine-i va conda…
 
Dar noi ştim că celor ce iubesc pe Dumnezeu toate lucrurile le lucrează împreună spre bine, adică celor ce sunt chemaţi după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi predestinat ca să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi-născut dintre mai mulţi fraţi. Şi pe aceia pe care i-a predestinat, pe acei…
 
Dar noi ştim că celor ce iubesc pe Dumnezeu toate lucrurile le lucrează împreună spre bine, adică celor ce sunt chemaţi după planul Său. (Romani 8:28) Ne puteți găsi și pe website-ul nostru, Facebook sau Twitter. Soli Deo Gloria.De către Biserica Reformată Prezbiteriană din Cluj-Napoca
 
Căci eu cred că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie comparate cu gloria care este pe cale să ne fie descoperită. Căci însăşi creaţia aşteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci creaţia a fost supusă deşertăciunii, nu de voie, ci din cauza celui care a supus‑o; în speranţa însă că şi creaţia însăşi va fi eliberată…
 
Căci toţi cei ce sunt conduşi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Căci voi n-aţi primit un duh de sclavie, ca iarăşi să vă fie frică, ci aţi primit un Duh de înfiere prin care strigăm: Ava, Tată! Însuşi Duhul mărturiseşte împreună cu duhul nostru, că suntem fii ai lui Dumnezeu, şi dacă suntem fii, suntem şi moştenitori; moştenitori ai l…
 
Acum dar nu este nicio condamnare pentru cei care sunt în Cristos Isus, care nu umblă potrivit cărnii, ci potrivit Duhului. Căci legea Duhului vieţii în Cristos Isus m-a eliberat de sub legea păcatului şi a morţii. Căci ceea ce era cu neputinţă Legii, întrucât era slabă prin carne, a făcut Dumnezeu trimiţând pe Însuşi Fiul Său, din cauza păcatului,…
 
Fiindcă după omul dinăuntru, mă bucur în Legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege, care luptă împotriva legii minţii mele şi mă ţine captiv legii păcatului, care este în mădularele mele. Om nenorocit ce sunt! Cine mă va elibera din acest trup de moarte? Mulţumesc lui Dumnezeu prin Isus Cristos, Domnul nostru. Aşadar, cu mintea, eu…
 
Căci noi ştim că Legea este spirituală, dar eu sunt carnal, vândut sub păcat. Căci nu pricep ce fac. Pentru că nu fac ceea ce vreau, ci fac ceea ce urăsc. Deci, dacă fac ceea ce nu vreau, recunosc că Legea este bună. Aşadar, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Căci ştiu că nimic bun nu locuieşte în mine, adi…
 
Sau nu ştiţi, fraţilor, căci le vorbesc celor care cunosc Legea, că Legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăieşte? Căci femeia căsătorită este legată prin Lege de soţul ei atâta timp cât el trăieşte; dar dacă soţul ei moare, este dezlegată de legea soţului ei. Dacă deci, cât timp îi trăieşte soţul, ea se căsătoreşte cu un alt bărbat, se va …
 
Așadar, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, ca să nu mai ascultați de poftele lui! Să nu mai dați păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nedreptății, ci dați‑vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca pe unii vii dintre cei morți, și oferiți mădularele voastre lui Dumnezeu, ca pe niște unelte ale dreptății. Căci păcatul nu va …
 
Ce vom spune atunci? Să continuăm în păcat ca să se înmulțească harul? În niciun caz! Noi, care am murit față de păcat, cum să mai trăim în el?! Sau nu știți că toți cei care am fost botezați în Cristos Isus am fost botezați în moartea Lui? Noi deci am fost înmormântați împreună cu El prin botezul în moarte, pentru ca, așa cum Cristos a fost înviat…
 
De aceea, așa cum păcatul a intrat în lume printr‑un singur om, iar prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut la toți oamenii, din cauză că toți au păcătuit… Căci, înainte de Lege, era păcat în lume, însă păcatul nu este luat în calcul când nu este Lege. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei care n‑au p…
 
Pentru că, în timp ce noi eram neputincioși, Cristos a murit, la vremea potrivită, pentru cei neevlavioși. Într-adevăr, cu greu ar muri cineva pentru un om drept, deși pentru un om bun poate că cineva ar îndrăzni să moară. Însă Dumnezeu Și‑a dovedit dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram păcătoși, Cristos a murit pentru noi. Deci, cu at…
 
„Așadar, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos, prin care avem și intrare, prin credință, în acest har în care stăm; și ne lăudăm în speranța slavei lui Dumnezeu. Dar nu numai atât, ci ne lăudăm și în necazuri, știind că necazul lucrează răbdare, răbdarea lucrează integritate, integritatea…
 
Siguranța mântuirii este o învățătură aducătoare de pace, deoarece este zidită pe slujba desăvârșită a lui Hristos. În ochii multora, însă, această siguranță pare să fie o aroganță. „Cine te crezi tu să fii sigur că ai viață veșnică?”. În multe biserici se predică deschis acel mesaj ce spune că nu putem ști cine are viață veșnică, că doar sperăm că…
 
Căci nu prin Lege i‑a fost făcută lui Avraam sau seminței lui promisiunea că va fi moștenitor al lumii, ci prin dreptatea care vine prin credință. Căci dacă moștenitori sunt cei ce sunt sub Lege, atunci credința este fără folos, iar promisiunea este desființată. Fiindcă Legea lucrează mânie, dar unde nu este Lege, nu este nici încălcare a Legii. De…
 
„Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. „Ferice”, zice el, „de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite! Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul!” Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiați împrejur sau și pentru cei netăiați împr…
 
Pavel ne spune că nu prin fapte, ci numai prin credință suntem mântuiți. Iacov ne spune că acea credință fără fapte este moartă. Cum înțelegem această aparentă contradicție? Care este relația faptelor cu credința? Dacă suntem mântuiți numai prin credință, ce rol mai au faptele? Sau dacă o credință fără fapte este moartă, cum suntem mântuiți doar pr…
 
Doctrina justificării prin credință spune că prin credința în Isus și lucrarea Sa putem fi declarați drepți înaintea lui Dumnezeu, având meritele lui Hristos, chiar dacă nu am ajuns încă desăvârșiți în trăirea noastră. Reformatorii protestanți ne vorbesc despre un „transfer dublu” ce se întâmplă atunci când avem credință în Isus: păcatul nostru est…
 
Când omul începe să îl dorească să îl cunoască într-adevăr pe Dumnezeu, atunci acesta este semnul că Duhul Sfânt a început să deja să lucreze, că a primit din afara sa această dorință pe care nu o avea înainte. Omul de multe ori pare că îl dorește pe Dumnezeu, dar aceasta datorită beneficiilor ce le urmărește, nu pentru a se delecta în caracterul D…
 
Evreii aveau falsa speranță că, fiind urmași ai lui Avraam și având semnul legământului, circumcizia, l-ar fi impresionat pe Dumnezeu. La fel gândește și omul religios astăzi. Dacă a fost botezat, este membru al unei biserici, contribuie financiar sau ajută pe alții, el crede că Dumnezeu este impresionat de starea lui. Pavel ne spune că nu este. Câ…
 
În acest pasaj din Romani 2, Pavel pune lupa pe oamenii religioși și arată cum și ei sunt sub condamnarea legii, chiar dacă la prima vedere par a fi bine cu Dumnezeu. Mai mult decât cei din lume care resping întru-totul legea lui Dumnezeu, oamenii religioși pot abuza de harul și binecuvântările Sale prin faptul că cu toate că cunosc legea Lui, acea…
 
Nimeni nu poate sta înaintea lui Dumnezeu pe baza dreptății personale. Totuși, acest adevăr de multe ori pătrunde cel mai greu în inima omului religios. În această predică vedem cum Pavel, după ce a descris starea celor din lume morți în păcat, se întoarce acum către oamenii religioși, care pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, să scoată la iveală form…
 
Care sunt consecințele în inima omului atunci când acesta, cu toate că L-a cunoscut pe Dumnezeu, totuși a refuzat voia Lui și a schimbat-o cu voia trupului? Cum arată cea mai înfricoșătoare pedeapsă a lui Dumnezeu, a îl lăsa pe om în voia minții sale? Către ce duce voința firească și nestăvilită a omului lăsat de Dumnezeu în această stare? Care sun…
 
Dacă săptămâna trecută am studiat sumarizarea lui Pavel a veștii bune a lui Dumnezeu, evanghelia lui Hristos, în această predică vom vedea fundalul în care ea trebuie înțeleasă. Mai precis vom vedea care este vestea rea a lui Dumnezeu, în ce fel mânia Lui, care este dreaptă și sfântă este asupra oricărui păcătos. Vom vedea cum prin natură și conști…
 
În această predică plină de aplicații practice pentru viața creștinului, vom vedea ce învățături putem extrage din rugăciunea constantă a lui Pavel pentru creștinii din Roma. Vom observa și cum în aceste rugăciuni, Pavel menține o perspectivă corectă și plină de mulțumire, cu o viziune către planul revelat al lui Dumnezeu. Vom afla despre sursa cur…
 
În prima predică din această serie vom încerca să înțelegem introducerea ce Pavel le-o oferă creștinilor din Roma cu privire la ce va urma să expună mai tarziu în epistolă. Printre altele, ne vom opri privirea asupra felului în care Pavel argumentează că mesajul său este vrednic de ascultare, încredere și supunere. Vom vedea de ce putem fi siguri d…
 
A fost odată un băieţel care şi-a dorit foarte mult să întâlnească un înger. Auzise el că îngerii sunt frumoşi şi buni, şi, într-o zi, a pornit în căutarea unui înger. Ştia foarte bine că nu o să fie o simplă plimbare, aşa că înainte de a porni şi-a umplut bine, bine gentuţa cu dulciuri şi cu multe sticluţe cu apă, ca să-şi mai potolească foamea şi…
 
Un tânăr de 15 ani a fost prins furând dintr-un magazin din America. În încercarea de a scăpa , băiatul a distrus și un raft. După ce judecătorul a auzit cazul, l-a întrebat pe băiat: ”-Chiar ai furat ceva? Ai furat pâine și brânză și ai distrus raftul? ” Băiatul, rușinat, cu capul aplecat, a răspuns: ”- Da ”. Judecătorul: ”De ce ai furat? " Băiatu…
 
Dacă există un secret al slăbitului, se pare că îl cunoaște deja toată lumea: se estimează că piața globală a produselor și serviciilor de slăbit va depăși 377 miliarde de dolari până în 2026. Gândim mai departe cu medicul gastroenterolog Bogdan Popa despre cele mai ignorate dezavantaje ale celor mai populare diete, dar și despre ce înseamnă o alim…
 
Se spune că drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Ce a pavat însă drumul spre doctrina Iadului perpetuu? Despre rolul Bibliei în conturarea unei imagini privind Iadul și răspunsurile celor care nu cred în Iadul veșnic la versetele care par să îi contrazică, discutăm împreună cu pastorul Gabriel Ișvan. Continuăm să gândim mai departe. Ne vede…
 
Dacă ar fi nevoiți să trăiască într-o lume în care tehnologia nu există, mulți nativi digitali și-ar pierde identitatea. Modul în care ei descoperă și interacționează cu lumea este profund dependent de accesul la internet și dispozitive. Ca programator, Radu Anastase are privilegiul de a putea compara cele două lumi din interiorul fiecăreia. Iar, c…
 
Pandemia a forțat sistemul de educație să integreze învățământul online într-un timp extrem de scurt. Lucrul acesta le-a dat părinților, fie că au vrut sau nu, ocazia să testeze ce înseamnă „învățământ acasă”. Sistemul de homeschooling înseamnă însă mult mai mult decât școală pe Zoom. Despre alternativele în învățământ și posibilitățile reale ale p…
 
Atunci când pare că mintea noastră se află în război cu ea însăși, avem nevoie să ne adunăm toți aliații care ne pot sta la dispoziție. Căutăm să înțelegem coordonatele acestei lupte împreună cu psihiatrul Ovidiu Balaban-Popa, într-o conversație liberă despre provocările ridicate de bolile psihice și despre capacitățile dar și limitele psihiatriei …
 
Pentru orfani este ușor să devină „greu adoptabili”. Iar lupta pentru fericirea lor este una contra traumei, contra obișnuinței cu nefirescul de a fi singur pe lume. Discutăm cu Liviu Mihăileanu, președintele Alianței „România Fără Orfani”, despre cum se pot pregăti părinții adoptivi pentru a crea un cuib de siguranță pentru copiii care au fost nev…
 
Doi mileniali vorbesc despre membrii Generației Z, dar discuția lor este mult mai mult decât o simplă bârfă despre „generațiile din ziua de azi”. Atunci când generațiile fac eforturi să se cunoască în mod autentic, proverbiala prăpastie dintre ele se reduce la nivelul unei mici trepte pe care și unii și alții trebuie să o urce și să o coboare pentr…
 
Dacă am avea de ales între pierderea văzului și pierderea auzului, mulți dintre noi am alege probabil auzul, fără să bănuim măcar că pierderea lui ne-ar putea afecta cogniția în moduri neașteptate. Copilașii care se nasc cu hipoacuzie și nu sunt tratați, la fel ca și seniorii care își pierd treptat auzul - fără să ia nicio acțiune de remediere - su…
 
Nimic nu ne poate tine in acelas loc decat propriile noastre experiente neplacute ale trecutului. Ajungem sa devenim captivii propriilor noastre ganduri care nu au nimic in comun cu realitatile vietii. Povestea elefantilor, vorbeste despre anumite nimicuri ale vietii care ne blocheaza posibilitatea dezvoltarii noastre personale, si nu numai... --- …
 
Nu exista o poveste mai fascinantă ca acestui prinț din poveste. Ea descrie pe scurt povestea Printului Vesniciei. A fost atat de indragostit de muritoarea creatiune, a fost atat de cuprins de mila pentru ea, incat s-a dezbracat de haina propriei vesnicii, a luat chipul muritoarei creatiuni, traind langa ea dovedindu-i marea dragoste printr-un sacr…
 
A trecut nunta, cu stresul și bucuria ei. A trecut luna de miere. Suntem acasă, pentru prima dată într-un cadru care va deveni rutina familiei noastre. O rutină despre care unii spun chiar că ar putea înăbuși, într-un final, dragostea. În jurul vieții de proaspăt căsătorit circulă o mulțime de mituri. Despre adevărurile intuitive și cele mai scumpe…
 
Ce face o clădire anume să fie o biserică? Ce este acel „sacru” invocat adesea în opoziție cu „profanul” în descrierea lăcașurilor de cult? Punem câteva baze ale acestui subiect vast împreună cu arhitectul Andrei Lakatoș, într-un nou episod care ne provoacă să gândim mai departe. În fiecare săptămână, cu un alt invitat, ne îmbogățim experiența și f…
 
Omul harnic este pretuit. Insa daca un om harnic nu munceste cu intelepciune, poate fi folosit si exploatat de oamenii smecheri si vicleni. Ascultatnd aceasta poveste, va veti face o parere despre felul cum lucreaza sistemul acestei lumi din care facem parte cu toti. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/nick-holban/messageSupport this pod…
 
Andreea Irimia e convinsă că poveştile adevărate despre bunătate, curaj şi generozitate, pot demonstra, prin simplitatea lor, că pentru a face bine nu este nevoie decât de o inimă deschisă la nevoile celorlalţi. În episodul acesta, am invitat-o pe Andreea să își deschidă și ea inima, povestindu-ne despre unul idntre cele mai recente proiecte dragi …
 
Tragedia tehnologiei a cazut peste multe familii dintre care cel mai multi au de suferit copiii. Cineva spunea că lucrurile ne-au fost date sa fie folosite dar oamenii sa fie iubiti. Cu regret dar lucrurile astazi stau invers; lucrurile sunt iubite si oamenii folositi! Am devenit robii propriilor noastre placeri iar cel mai mult au de suferit copii…
 
Loading …

Ghid rapid de referință

Google login Twitter login Classic login