Mode De Vie public
[search 0]
Mai Mult
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Predici Expozitive din Epistola lui Pavel către Romani

Biserica Reformată Prezbiteriană din Cluj-Napoca

Unsubscribe
Unsubscribe
Lunar
 
Epistola lui Pavel către biserica din Roma este una dintre cele mai des citite și citate cărți din Biblie. În mare, ea acoperă toate învățăturile importante ale creștinismului. Epistola către Romani se adresează necreștinilor, încât descrie în mod detaliat starea lor față de Dumnezeu dar și calea împăcării cu El. Pavel evidențiază foarte clar justificarea numai prin credință dar apoi merge un pas și mai departe și subliniază importanța sfințeniei, esența vieții creștine. Prin câteva versete ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
V-o recomand pe Fibi, sora noastră, care este o slujitoare în biserica din Chencrea; s-o primiţi în Domnul, într-un fel care se cuvine sfinţilor, şi s-o ajutaţi în orice, când are nevoie de voi; căci şi ea a fost un ajutor pentru mulţi, şi de asemenea şi pentru mine. Salutaţi pe Priscila şi Aquila, conlucrătorii mei în Cristos Isus, care şi-au pus …
  continue reading
 
V-o recomand pe Fibi, sora noastră, care este o slujitoare în biserica din Chencrea; s-o primiţi în Domnul, într-un fel care se cuvine sfinţilor, şi s-o ajutaţi în orice, când are nevoie de voi; căci şi ea a fost un ajutor pentru mulţi, şi de asemenea şi pentru mine. Salutaţi pe Priscila şi Aquila, conlucrătorii mei în Cristos Isus, care şi-au pus …
  continue reading
 
Din cauza aceasta am fost de multe ori împiedicat să vin la voi. Dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă ţină în aceste ţinuturi şi pentru că de ani de zile am o mare dorinţă să vin la voi, când mă voi duce în Spania, voi veni la voi. Căci sper să vă văd în călătoria mea şi să fiu ajutat de voi în drumul meu într-acolo, după ce, mai întâi, îmi…
  continue reading
 
Aşadar, să urmărim lucrurile care duc la pace şi cele prin care ne edificăm unii pe alţii. Să nu nimiceşti, de dragul unei mâncări, lucrarea lui Dumnezeu. Într-adevăr, toate lucrurile sunt curate, dar este rău pentru un om să mănânce dând altuia un prilej de cădere. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin şi să te fereşti de orice lucru care-l…
  continue reading
 
În ce vă priveşte pe voi, fraţii mei, eu însumi sunt convins că sunteţi plini de bunătate, plini de toată cunoaşterea şi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii. Cu toate acestea, fraţilor, asupra unor lucruri v-am scris cu mai multă îndrăzneală, ca să vă aduc aminte, datorită harului care mi-a fost dat de Dumnezeu, ca să fiu servul lui Isus Cristos …
  continue reading
 
De aceea, să nu ne mai judecăm unii pe alţii, ci mai bine judecaţi ca nimeni să nu fie o piatră de poticnire sau un prilej de cădere în calea fratelui său. Ştiu şi sunt încredinţat în Domnul Isus că nimic nu este necurat în sine; dar pentru cel ce crede că un lucru este necurat, pentru acela este necurat. Dar dacă fratele tău se mâhneşte din cauza …
  continue reading
 
Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii; fiindcă cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea. Căci poruncile: Să nu comiţi adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti; şi dacă ar mai fi orice altă poruncă, sunt cuprinse în porunca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Dra…
  continue reading
 
Cât despre cel slab în credinţă, primiți-l bine, dar nu pentru discuții contradictorii. Căci unul crede că poate să mănânce de toate, dar altul mai slab mănâncă numai verdeţuri. Cine mănâncă să nu dispreţuiască pe cine nu mănâncă, şi cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine eşti tu care judeci pe servul altuia…
  continue reading
 
Bucuraţi-vă în speranţă, fiţi răbdători în necaz, perseveraţi în rugăciune; ajutaţi pe sfinţi, când sunt în nevoie; fiţi primitori de oaspeţi. Binecuvântaţi pe cei ce vă persecută; binecuvântaţi, şi nu blestemaţi. Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură şi plângeţi cu cei ce plâng. Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile îna…
  continue reading
 
Fiecare persoană să se supună autorităţilor. Căci nu este autoritate care să nu vină de la Dumnezeu, iar autorităţile care sunt, sunt instituite de Dumnezeu. De aceea, oricine se opune autorităţii se opune hotărârii făcute de Dumnezeu, şi cei ce se opun îşi vor primi condamnarea. Deoarece conducătorii nu sunt de temut pentru faptele bune, ci pentru…
  continue reading
 
Fiecare persoană să se supună autorităţilor. Căci nu este autoritate care să nu vină de la Dumnezeu, iar autorităţile care sunt, sunt instituite de Dumnezeu. De aceea, oricine se opune autorităţii se opune hotărârii făcute de Dumnezeu, şi cei ce se opun îşi vor primi condamnarea. Deoarece conducătorii nu sunt de temut pentru faptele bune, ci pentru…
  continue reading
 
Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău şi lipiţi-vă tare de bine! Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească; în cinste, fiecare să dea întâietate altuia; nu fiţi leneşi în lucrul vostru, ci înflăcăraţi în duh, slujind Domnului; bucuraţi-vă în speranţă, fiţi răbdători în necaz, perseveraţi în rugăciune; ajutaţi pe sfinţi, cân…
  continue reading
 
Căci prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să fie cumpătat în gândire, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare, dar mădularele nu au toate aceeaşi funcţie, tot aşa, şi noi, fiind mul…
  continue reading
 
Vă îndemn dar, fraţilor, prin îndurările lui Dumnezeu, să înfăţişaţi trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este slujirea voastră rațională. Şi să nu vă conformaţi veacului acestuia, ci fiţi transformaţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi care este voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută şi desăvârşi…
  continue reading
 
Căci nu vreau, fraţilor, să nu cunoaşteţi această taină, ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi; o parte din Israel a căzut în împietrire, până va intra numărul deplin al Neamurilor. Şi astfel tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: Eliberatorul va veni din Sion şi va îndepărta nelegiuirea de la Iacov; căci acesta va fi legământul Meu cu e…
  continue reading
 
De aceea întreb: S-au poticnit ei ca să cadă? Nicidecum! Ci prin alunecarea lor a venit mântuirea la Neamuri, ca să facă pe Israel gelos. Dacă deci alunecarea lor este o bogăţie pentru lume şi dacă paguba lor este o bogăţie pentru Neamuri, cu cât mai mult va fi plinătatea întoarcerii lor? Căci vă vorbesc vouă, Neamurilor; întrucât sunt apostol al N…
  continue reading
 
Dar eu zic: N-au auzit ei? Ba da; căci glasul lor a răsunat pe tot pământul şi cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Dar eu zic: N-a ştiut Israel? Căci Moise cel dintâi zice: Vă voi provoca la gelozie prin ceea ce nu este naţiune, vă voi mânia printr-o naţiune fără pricepere. Dar Isaia îndrăzneşte şi zice: Am fost găsit de cei ce nu Mă că…
  continue reading
 
Dar dreptatea care vine prin credinţă vorbeşte astfel: Să nu zici în inima ta: Cine se va sui în cer? (adică să-L coboare pe Cristos din cer) sau: Cine se va coborî în adânc? (adică să-L aducă pe Cristos din morţi). Dar atunci ce zice? Cuvântul este aproape de tine; este chiar în gura ta şi în inima ta. Acesta este cuvântul credinţei pe care-l pred…
  continue reading
 
Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea către Dumnezeu pentru Israel este ca ei să fie mântuiţi. Căci le mărturisesc că ei au zel pentru Dumnezeu, dar nu potrivit cunoaşterii. Pentru că, necunoscând dreptatea lui Dumnezeu şi căutând să-şi stabilească o dreptate a lor înşişi, nu s-au supus dreptăţii lui Dumnezeu. Căci Cristos este sfârşitul Legi…
  continue reading
 
"Adică pe noi, pe care ne-a şi chemat, nu numai dintre iudei, ci şi dintre Neamuri? După cum zice El în Osea: Voi numi popor al Meu pe cel ce nu este poporul Meu şi preaiubită pe cea care nu era preaiubită. Şi în locul unde li se zicea: Voi nu sunteţi poporul Meu, acolo ei vor fi numiţi fii ai Dumnezeului celui viu. Isaia, de asemenea, striga cu pr…
  continue reading
 
Căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă şi nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână hotărârea lui Dumnezeu, potrivit alegerii, nu prin fapte, ci prin Cel ce cheamă, i s-a zis: Cel mai mare va sluji celui mai mic, după cum este scris: Pe Iacov l-am iubit, dar pe Esau l-am urât. Ce vom zice dar? Este oare nedreptate în Dumnezeu? Nicid…
  continue reading
 
„După cum este scris: Pe Iacov l-am iubit, dar pe Esau l-am urât. Ce vom zice dar? Este oare nedreptate în Dumnezeu? Nicidecum. Căci El a zis lui Moise: Voi avea milă de oricine voi vrea să am milă şi Mă voi îndura de oricine voi vrea să Mă îndur. Aşadar, nu depinde nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă.” (Romani 9:1…
  continue reading
 
Spun adevărul în Cristos, nu mint; conştiinţa mea mărturiseşte împreună cu mine, în Duhul Sfânt, că simt o mare întristare şi am o durere neîntreruptă în inimă. Căci aş fi în stare să doresc ca eu însumi să fi fost anatema, despărţit de Cristos, pentru fraţii mei, rudele mele, în ce priveşte carnea, care sunt israeliţi, cărora le aparţine înfierea,…
  continue reading
 
Dar aceasta nu înseamnă că a dat greş Cuvântul lui Dumnezeu; căci nu toţi care sunt ai lui Israel sunt Israel. Şi nu toţi sunt fii ai lui Avraam, măcar că sunt sămânţa lui Avraam, ci este scris: În Isaac va fi numită sămânţa ta. Aceasta înseamnă că nu fiii cărnii sunt fiii lui Dumnezeu; ci fiii promisiunii sunt socotiţi ca sămânţă. Căci acesta este…
  continue reading
 
Deci, ce vom zice noi în faţa acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da, fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Cine va aduce acuzaţie împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care justifică. Cine-i va conda…
  continue reading
 
Loading …

Ghid rapid de referință