Mode De Vie public
[search 0]
Mai Mult

Download the App!

show episodes
 
Epistola lui Pavel către biserica din Roma este una dintre cele mai des citite și citate cărți din Biblie. În mare, ea acoperă toate învățăturile importante ale creștinismului. Epistola către Romani se adresează necreștinilor, încât descrie în mod detaliat starea lor față de Dumnezeu dar și calea împăcării cu El. Pavel evidențiază foarte clar justificarea numai prin credință dar apoi merge un pas și mai departe și subliniază importanța sfințeniei, esența vieții creștine. Această carte are pa ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Din cauza aceasta am fost de multe ori împiedicat să vin la voi. Dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă ţină în aceste ţinuturi şi pentru că de ani de zile am o mare dorinţă să vin la voi, când mă voi duce în Spania, voi veni la voi. Căci sper să vă văd în călătoria mea şi să fiu ajutat de voi în drumul meu într-acolo, după ce, mai întâi, îmi…
  continue reading
 
Aşadar, să urmărim lucrurile care duc la pace şi cele prin care ne edificăm unii pe alţii. Să nu nimiceşti, de dragul unei mâncări, lucrarea lui Dumnezeu. Într-adevăr, toate lucrurile sunt curate, dar este rău pentru un om să mănânce dând altuia un prilej de cădere. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin şi să te fereşti de orice lucru care-l…
  continue reading
 
În ce vă priveşte pe voi, fraţii mei, eu însumi sunt convins că sunteţi plini de bunătate, plini de toată cunoaşterea şi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii. Cu toate acestea, fraţilor, asupra unor lucruri v-am scris cu mai multă îndrăzneală, ca să vă aduc aminte, datorită harului care mi-a fost dat de Dumnezeu, ca să fiu servul lui Isus Cristos …
  continue reading
 
De aceea, să nu ne mai judecăm unii pe alţii, ci mai bine judecaţi ca nimeni să nu fie o piatră de poticnire sau un prilej de cădere în calea fratelui său. Ştiu şi sunt încredinţat în Domnul Isus că nimic nu este necurat în sine; dar pentru cel ce crede că un lucru este necurat, pentru acela este necurat. Dar dacă fratele tău se mâhneşte din cauza …
  continue reading
 
Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii; fiindcă cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea. Căci poruncile: Să nu comiţi adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti; şi dacă ar mai fi orice altă poruncă, sunt cuprinse în porunca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Dra…
  continue reading
 
Cât despre cel slab în credinţă, primiți-l bine, dar nu pentru discuții contradictorii. Căci unul crede că poate să mănânce de toate, dar altul mai slab mănâncă numai verdeţuri. Cine mănâncă să nu dispreţuiască pe cine nu mănâncă, şi cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine eşti tu care judeci pe servul altuia…
  continue reading
 
Bucuraţi-vă în speranţă, fiţi răbdători în necaz, perseveraţi în rugăciune; ajutaţi pe sfinţi, când sunt în nevoie; fiţi primitori de oaspeţi. Binecuvântaţi pe cei ce vă persecută; binecuvântaţi, şi nu blestemaţi. Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură şi plângeţi cu cei ce plâng. Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile îna…
  continue reading
 
Fiecare persoană să se supună autorităţilor. Căci nu este autoritate care să nu vină de la Dumnezeu, iar autorităţile care sunt, sunt instituite de Dumnezeu. De aceea, oricine se opune autorităţii se opune hotărârii făcute de Dumnezeu, şi cei ce se opun îşi vor primi condamnarea. Deoarece conducătorii nu sunt de temut pentru faptele bune, ci pentru…
  continue reading
 
Fiecare persoană să se supună autorităţilor. Căci nu este autoritate care să nu vină de la Dumnezeu, iar autorităţile care sunt, sunt instituite de Dumnezeu. De aceea, oricine se opune autorităţii se opune hotărârii făcute de Dumnezeu, şi cei ce se opun îşi vor primi condamnarea. Deoarece conducătorii nu sunt de temut pentru faptele bune, ci pentru…
  continue reading
 
Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău şi lipiţi-vă tare de bine! Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească; în cinste, fiecare să dea întâietate altuia; nu fiţi leneşi în lucrul vostru, ci înflăcăraţi în duh, slujind Domnului; bucuraţi-vă în speranţă, fiţi răbdători în necaz, perseveraţi în rugăciune; ajutaţi pe sfinţi, cân…
  continue reading
 
Vă îndemn dar, fraţilor, prin îndurările lui Dumnezeu, să înfăţişaţi trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este slujirea voastră rațională. Şi să nu vă conformaţi veacului acestuia, ci fiţi transformaţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi care este voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută şi desăvârşi…
  continue reading
 
Căci prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să fie cumpătat în gândire, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare, dar mădularele nu au toate aceeaşi funcţie, tot aşa, şi noi, fiind mul…
  continue reading
 
Căci nu vreau, fraţilor, să nu cunoaşteţi această taină, ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi; o parte din Israel a căzut în împietrire, până va intra numărul deplin al Neamurilor. Şi astfel tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: Eliberatorul va veni din Sion şi va îndepărta nelegiuirea de la Iacov; căci acesta va fi legământul Meu cu e…
  continue reading
 
De aceea întreb: S-au poticnit ei ca să cadă? Nicidecum! Ci prin alunecarea lor a venit mântuirea la Neamuri, ca să facă pe Israel gelos. Dacă deci alunecarea lor este o bogăţie pentru lume şi dacă paguba lor este o bogăţie pentru Neamuri, cu cât mai mult va fi plinătatea întoarcerii lor? Căci vă vorbesc vouă, Neamurilor; întrucât sunt apostol al N…
  continue reading
 
Dar eu zic: N-au auzit ei? Ba da; căci glasul lor a răsunat pe tot pământul şi cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Dar eu zic: N-a ştiut Israel? Căci Moise cel dintâi zice: Vă voi provoca la gelozie prin ceea ce nu este naţiune, vă voi mânia printr-o naţiune fără pricepere. Dar Isaia îndrăzneşte şi zice: Am fost găsit de cei ce nu Mă că…
  continue reading
 
Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea către Dumnezeu pentru Israel este ca ei să fie mântuiţi. Căci le mărturisesc că ei au zel pentru Dumnezeu, dar nu potrivit cunoaşterii. Pentru că, necunoscând dreptatea lui Dumnezeu şi căutând să-şi stabilească o dreptate a lor înşişi, nu s-au supus dreptăţii lui Dumnezeu. Căci Cristos este sfârşitul Legi…
  continue reading
 
Dar dreptatea care vine prin credinţă vorbeşte astfel: Să nu zici în inima ta: Cine se va sui în cer? (adică să-L coboare pe Cristos din cer) sau: Cine se va coborî în adânc? (adică să-L aducă pe Cristos din morţi). Dar atunci ce zice? Cuvântul este aproape de tine; este chiar în gura ta şi în inima ta. Acesta este cuvântul credinţei pe care-l pred…
  continue reading
 
"Adică pe noi, pe care ne-a şi chemat, nu numai dintre iudei, ci şi dintre Neamuri? După cum zice El în Osea: Voi numi popor al Meu pe cel ce nu este poporul Meu şi preaiubită pe cea care nu era preaiubită. Şi în locul unde li se zicea: Voi nu sunteţi poporul Meu, acolo ei vor fi numiţi fii ai Dumnezeului celui viu. Isaia, de asemenea, striga cu pr…
  continue reading
 
„După cum este scris: Pe Iacov l-am iubit, dar pe Esau l-am urât. Ce vom zice dar? Este oare nedreptate în Dumnezeu? Nicidecum. Căci El a zis lui Moise: Voi avea milă de oricine voi vrea să am milă şi Mă voi îndura de oricine voi vrea să Mă îndur. Aşadar, nu depinde nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă.” (Romani 9:1…
  continue reading
 
Căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă şi nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână hotărârea lui Dumnezeu, potrivit alegerii, nu prin fapte, ci prin Cel ce cheamă, i s-a zis: Cel mai mare va sluji celui mai mic, după cum este scris: Pe Iacov l-am iubit, dar pe Esau l-am urât. Ce vom zice dar? Este oare nedreptate în Dumnezeu? Nicid…
  continue reading
 
Deci, ce vom zice noi în faţa acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da, fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Cine va aduce acuzaţie împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care justifică. Cine-i va conda…
  continue reading
 
Spun adevărul în Cristos, nu mint; conştiinţa mea mărturiseşte împreună cu mine, în Duhul Sfânt, că simt o mare întristare şi am o durere neîntreruptă în inimă. Căci aş fi în stare să doresc ca eu însumi să fi fost anatema, despărţit de Cristos, pentru fraţii mei, rudele mele, în ce priveşte carnea, care sunt israeliţi, cărora le aparţine înfierea,…
  continue reading
 
Dar aceasta nu înseamnă că a dat greş Cuvântul lui Dumnezeu; căci nu toţi care sunt ai lui Israel sunt Israel. Şi nu toţi sunt fii ai lui Avraam, măcar că sunt sămânţa lui Avraam, ci este scris: În Isaac va fi numită sămânţa ta. Aceasta înseamnă că nu fiii cărnii sunt fiii lui Dumnezeu; ci fiii promisiunii sunt socotiţi ca sămânţă. Căci acesta este…
  continue reading
 
Dar noi ştim că celor ce iubesc pe Dumnezeu toate lucrurile le lucrează împreună spre bine, adică celor ce sunt chemaţi după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi predestinat ca să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi-născut dintre mai mulţi fraţi. Şi pe aceia pe care i-a predestinat, pe acei…
  continue reading
 
Dar noi ştim că celor ce iubesc pe Dumnezeu toate lucrurile le lucrează împreună spre bine, adică celor ce sunt chemaţi după planul Său. (Romani 8:28) Ne puteți găsi și pe website-ul nostru, Facebook sau Twitter. Soli Deo Gloria.De către Biserica Reformată Prezbiteriană din Cluj-Napoca
  continue reading
 
Căci eu cred că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie comparate cu gloria care este pe cale să ne fie descoperită. Căci însăşi creaţia aşteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci creaţia a fost supusă deşertăciunii, nu de voie, ci din cauza celui care a supus‑o; în speranţa însă că şi creaţia însăşi va fi eliberată…
  continue reading
 
Căci toţi cei ce sunt conduşi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Căci voi n-aţi primit un duh de sclavie, ca iarăşi să vă fie frică, ci aţi primit un Duh de înfiere prin care strigăm: Ava, Tată! Însuşi Duhul mărturiseşte împreună cu duhul nostru, că suntem fii ai lui Dumnezeu, şi dacă suntem fii, suntem şi moştenitori; moştenitori ai l…
  continue reading
 
Acum dar nu este nicio condamnare pentru cei care sunt în Cristos Isus, care nu umblă potrivit cărnii, ci potrivit Duhului. Căci legea Duhului vieţii în Cristos Isus m-a eliberat de sub legea păcatului şi a morţii. Căci ceea ce era cu neputinţă Legii, întrucât era slabă prin carne, a făcut Dumnezeu trimiţând pe Însuşi Fiul Său, din cauza păcatului,…
  continue reading
 
Fiindcă după omul dinăuntru, mă bucur în Legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege, care luptă împotriva legii minţii mele şi mă ţine captiv legii păcatului, care este în mădularele mele. Om nenorocit ce sunt! Cine mă va elibera din acest trup de moarte? Mulţumesc lui Dumnezeu prin Isus Cristos, Domnul nostru. Aşadar, cu mintea, eu…
  continue reading
 
Sau nu ştiţi, fraţilor, căci le vorbesc celor care cunosc Legea, că Legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăieşte? Căci femeia căsătorită este legată prin Lege de soţul ei atâta timp cât el trăieşte; dar dacă soţul ei moare, este dezlegată de legea soţului ei. Dacă deci, cât timp îi trăieşte soţul, ea se căsătoreşte cu un alt bărbat, se va …
  continue reading
 
Căci noi ştim că Legea este spirituală, dar eu sunt carnal, vândut sub păcat. Căci nu pricep ce fac. Pentru că nu fac ceea ce vreau, ci fac ceea ce urăsc. Deci, dacă fac ceea ce nu vreau, recunosc că Legea este bună. Aşadar, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Căci ştiu că nimic bun nu locuieşte în mine, adi…
  continue reading
 
Ce vom spune atunci? Să continuăm în păcat ca să se înmulțească harul? În niciun caz! Noi, care am murit față de păcat, cum să mai trăim în el?! Sau nu știți că toți cei care am fost botezați în Cristos Isus am fost botezați în moartea Lui? Noi deci am fost înmormântați împreună cu El prin botezul în moarte, pentru ca, așa cum Cristos a fost înviat…
  continue reading
 
Așadar, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, ca să nu mai ascultați de poftele lui! Să nu mai dați păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nedreptății, ci dați‑vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca pe unii vii dintre cei morți, și oferiți mădularele voastre lui Dumnezeu, ca pe niște unelte ale dreptății. Căci păcatul nu va …
  continue reading
 
Pentru că, în timp ce noi eram neputincioși, Cristos a murit, la vremea potrivită, pentru cei neevlavioși. Într-adevăr, cu greu ar muri cineva pentru un om drept, deși pentru un om bun poate că cineva ar îndrăzni să moară. Însă Dumnezeu Și‑a dovedit dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram păcătoși, Cristos a murit pentru noi. Deci, cu at…
  continue reading
 
De aceea, așa cum păcatul a intrat în lume printr‑un singur om, iar prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut la toți oamenii, din cauză că toți au păcătuit… Căci, înainte de Lege, era păcat în lume, însă păcatul nu este luat în calcul când nu este Lege. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei care n‑au p…
  continue reading
 
„Așadar, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos, prin care avem și intrare, prin credință, în acest har în care stăm; și ne lăudăm în speranța slavei lui Dumnezeu. Dar nu numai atât, ci ne lăudăm și în necazuri, știind că necazul lucrează răbdare, răbdarea lucrează integritate, integritatea…
  continue reading
 
Siguranța mântuirii este o învățătură aducătoare de pace, deoarece este zidită pe slujba desăvârșită a lui Hristos. În ochii multora, însă, această siguranță pare să fie o aroganță. „Cine te crezi tu să fii sigur că ai viață veșnică?”. În multe biserici se predică deschis acel mesaj ce spune că nu putem ști cine are viață veșnică, că doar sperăm că…
  continue reading
 
Căci nu prin Lege i‑a fost făcută lui Avraam sau seminței lui promisiunea că va fi moștenitor al lumii, ci prin dreptatea care vine prin credință. Căci dacă moștenitori sunt cei ce sunt sub Lege, atunci credința este fără folos, iar promisiunea este desființată. Fiindcă Legea lucrează mânie, dar unde nu este Lege, nu este nici încălcare a Legii. De…
  continue reading
 
„Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. „Ferice”, zice el, „de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite! Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul!” Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiați împrejur sau și pentru cei netăiați împr…
  continue reading
 
Pavel ne spune că nu prin fapte, ci numai prin credință suntem mântuiți. Iacov ne spune că acea credință fără fapte este moartă. Cum înțelegem această aparentă contradicție? Care este relația faptelor cu credința? Dacă suntem mântuiți numai prin credință, ce rol mai au faptele? Sau dacă o credință fără fapte este moartă, cum suntem mântuiți doar pr…
  continue reading
 
Doctrina justificării prin credință spune că prin credința în Isus și lucrarea Sa putem fi declarați drepți înaintea lui Dumnezeu, având meritele lui Hristos, chiar dacă nu am ajuns încă desăvârșiți în trăirea noastră. Reformatorii protestanți ne vorbesc despre un „transfer dublu” ce se întâmplă atunci când avem credință în Isus: păcatul nostru est…
  continue reading
 
Când omul începe să îl dorească să îl cunoască într-adevăr pe Dumnezeu, atunci acesta este semnul că Duhul Sfânt a început să deja să lucreze, că a primit din afara sa această dorință pe care nu o avea înainte. Omul de multe ori pare că îl dorește pe Dumnezeu, dar aceasta datorită beneficiilor ce le urmărește, nu pentru a se delecta în caracterul D…
  continue reading
 
Evreii aveau falsa speranță că, fiind urmași ai lui Avraam și având semnul legământului, circumcizia, l-ar fi impresionat pe Dumnezeu. La fel gândește și omul religios astăzi. Dacă a fost botezat, este membru al unei biserici, contribuie financiar sau ajută pe alții, el crede că Dumnezeu este impresionat de starea lui. Pavel ne spune că nu este. Câ…
  continue reading
 
În acest pasaj din Romani 2, Pavel pune lupa pe oamenii religioși și arată cum și ei sunt sub condamnarea legii, chiar dacă la prima vedere par a fi bine cu Dumnezeu. Mai mult decât cei din lume care resping întru-totul legea lui Dumnezeu, oamenii religioși pot abuza de harul și binecuvântările Sale prin faptul că cu toate că cunosc legea Lui, acea…
  continue reading
 
Nimeni nu poate sta înaintea lui Dumnezeu pe baza dreptății personale. Totuși, acest adevăr de multe ori pătrunde cel mai greu în inima omului religios. În această predică vedem cum Pavel, după ce a descris starea celor din lume morți în păcat, se întoarce acum către oamenii religioși, care pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, să scoată la iveală form…
  continue reading
 
Care sunt consecințele în inima omului atunci când acesta, cu toate că L-a cunoscut pe Dumnezeu, totuși a refuzat voia Lui și a schimbat-o cu voia trupului? Cum arată cea mai înfricoșătoare pedeapsă a lui Dumnezeu, a îl lăsa pe om în voia minții sale? Către ce duce voința firească și nestăvilită a omului lăsat de Dumnezeu în această stare? Care sun…
  continue reading
 
Dacă săptămâna trecută am studiat sumarizarea lui Pavel a veștii bune a lui Dumnezeu, evanghelia lui Hristos, în această predică vom vedea fundalul în care ea trebuie înțeleasă. Mai precis vom vedea care este vestea rea a lui Dumnezeu, în ce fel mânia Lui, care este dreaptă și sfântă este asupra oricărui păcătos. Vom vedea cum prin natură și conști…
  continue reading
 
În această predică plină de aplicații practice pentru viața creștinului, vom vedea ce învățături putem extrage din rugăciunea constantă a lui Pavel pentru creștinii din Roma. Vom observa și cum în aceste rugăciuni, Pavel menține o perspectivă corectă și plină de mulțumire, cu o viziune către planul revelat al lui Dumnezeu. Vom afla despre sursa cur…
  continue reading
 
În prima predică din această serie vom încerca să înțelegem introducerea ce Pavel le-o oferă creștinilor din Roma cu privire la ce va urma să expună mai tarziu în epistolă. Printre altele, ne vom opri privirea asupra felului în care Pavel argumentează că mesajul său este vrednic de ascultare, încredere și supunere. Vom vedea de ce putem fi siguri d…
  continue reading
 
Loading …

Ghid rapid de referință