Geloofstoerusting public
[search 0]
Mai Mult
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Door geloof hebben we vrede met God en toegang tot Hem. God zelf is de weg van vrede en redding. Daarom is het van essentieel belang om Hem te vertrouwen en ons geloof in Hem te stellen. Het is niet ons geloof dat ons redt, maar Jezus – het geloof echter verbindt ons aan Hem. Alleen door Hem vinden we vrede met God en ontvangen we Zijn genade.…
  continue reading
 
De rechtvaardiging is niet gebaseerd op onze eigen rechtvaardigheid, maar op die van Jezus Christus. Door geloof worden we één met Hem, en wat Hij heeft verworven wordt ook aan ons toegerekend. Zoals een rank aan een wijnstok verbonden is en de eigenschappen van de wijnstok deelt, zo delen gelovigen in de rechtvaardigheid van Christus.…
  continue reading
 
Niet alle mensen worden gered. Die indringende werkelijkheid moet ons brengen tot de vraag: ‘Hoe kan ik zalig worden?’ Het aloude antwoord is: door het geloof in Christus. Als je dat hoort, zeg je hopelijk: ‘Als dat zo is, dan wil ik geloven!’ De Heidelbergse Catechismus (1563) geeft op prachtige wijze antwoord op de vraag wat geloven is. Er komt g…
  continue reading
 
‘Om niet’, dat is het evangelie in twee woorden. Wat zeggen deze twee woorden over mij? En, … wat zegt dit over God? In deze lezing hoor je de kern van Gods kostbare evangelie: Jezus Christus is mijn Redder! Deze twee samengevoegde lezingen werden gehouden door ds. Alfred van de Weg op een toerustingsavond in Rijssen.…
  continue reading
 
Het is niet eenvoudig om goed om te gaan met je eigen geweten. Nog minder eenvoudig is het om goed om te gaan met het geweten van een ander. We zijn geneigd ons eigen geweten als uitgangspunt en maat te nemen om anderen te beoordelen. De praktijk leert echter dat de vorming van het geweten heel verschillend kan zijn. Het maakt uit in welk land je o…
  continue reading
 
Wie het Bijbelboek van de Psalmen openslaat, kan één conclusie onmogelijk mislopen: God vergeeft. Sterker nog, daar hoef je zelfs geen moment aan te twijfelen. Het hele Bijbelboek laat keer op keer de majesteit, heerlijkheid en grootheid van God zien. En Gods grootheid en heerlijkheid wordt zichtbaar in Zijn barmhartigheid en genade om zondaren zal…
  continue reading
 
Voor een gezond geestelijk leven is het noodzakelijk om op een goede manier om te gaan met je eigen geweten. In deze eerste lezing maakt ds. Evert Meijer duidelijk wat ons geweten is en hoe het werkt. Meerdere fundamentele vragen worden in de lezing beantwoord: Welke rol speelt het geweten in het overtuigen van zonde? Hoe verhoudt het geloof in het…
  continue reading
 
‘Hoe kan ik geloven?’ wie de vraag stelt, stelt deze vraag waarschijnlijk niet als een puur intellectuele vraag. Het is een echte zielsvraag; een worsteling. Hoe kan ik geloven? Deze lezing werd gehouden door Marcel Vroegop in Staphorst. In deze lezing worden allerlei bezwaren in het gaan geloven voor het voetlicht gebracht en beantwoord. De lezing…
  continue reading
 
De jongste zoon trekt er op uit. Maar diep in de malaise komt hij tot inkeer doordat hij met heimwee terugdenkt aan zijn goede vader. Kijkend naar de varkens komt hij tot inkeer, besluit naar zijn vader te gaan, eerlijk zijn zonden te belijden. Eenmaal in de buurt van de boerderij zoekt de vader hem op, en ontvangt hij veel meer dan gehoopt. Deze l…
  continue reading
 
De bekende gelijkenis beschrijft twee verloren zonen. Er bestaat niet alleen een wilde, uitbrekende vorm van zonde. Er is ook meer verborgen, op het oog fatsoenlijke manier, waarop je van God vervreemd kan zijn. De oudste zoon is dicht bij de Vader, maar toch net zo vervreemd van het vaderhart als zijn jongere broer. Zijn dat misschien de nette ker…
  continue reading
 
Het grootste probleem van ons mensen wordt onthult in Efeze 2: de mensheid is morsdood door zonde. Paulus benadrukt dat we wandelden als doden, gevangen in rebellie tegen God. Wat is het antwoord op dit probleem? Gods genade! Door Zijn liefde maakte God ons levend met Christus, een geschenk dat we niet verdienen. Het draait niet om onze werken, maa…
  continue reading
 
Wandelen in het licht met Jezus. De apostel schrijft erover in zijn 1 Johannes-brief. Te midden van de duisternis om je heen, wandel jij als een geroepen kind in het licht van de Koning van het licht. Gaat dat vanzelf? Allesbehalve! Ds. Krijn Hak sprak over dit thema naar aanleiding van de 1 Johannes-brief op een jongerenavond van Geloofstoerusting…
  continue reading
 
Wie verlangt Christus te volgen, stelt ook de vraag: ‘Heere, wat wilt U dat ik doen zal?’ Maar dit blijft soms te lang een vraagteken als we voor moeilijke en belangrijke beslissingen staan in ons leven. ‘Wat te doen?’ ‘Wat wil God dat ik doe?’ ‘Op welke manier leidt God mijn leven?’ LINK: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/hoe-leidt-god-mijn-…
  continue reading
 
Gods Naam kennen, brengt je in beweging. Wie God écht kent, wil ook voor Hem leven. Die twee horen helemaal bij elkaar. Dr. Paul Visser besprak dit thema tijdens een toerustingsavond van Geloofstoerusting in Rijssen. https://www.geloofstoerusting.nl/videos/hoe-leef-je-uit-gods-naam/De către Geloofstoerusting
  continue reading
 
Door geloof alleen worden wij gered. Maar is mijn geloof wel echt? Bedrieg ik mij niet? De bijbel spreekt ook over andere vormen van geloof, zoals Historisch geloof, Tijdgeloof en Wondergeloof. Maar die zijn Helaas Te Weinig. In drie lezingen vergelijkt dr. G.A. (Gert) van den Brink het reddende geloof met wat helaas te weinig is. In deze derde lez…
  continue reading
 
Door geloof alleen worden wij gered. Maar is mijn geloof wel echt? Bedrieg ik mij niet? De bijbel spreekt ook over andere vormen van geloof, zoals Historisch geloof, Tijdgeloof en Wondergeloof. Maar die zijn Helaas Te Weinig. In drie lezingen vergelijkt dr. G.A. (Gert) van den Brink het reddende geloof met wat helaas te weinig is. In deze tweede le…
  continue reading
 
Door geloof alleen worden wij gered. Maar is mijn geloof wel echt? Bedrieg ik mij niet? De bijbel spreekt ook over andere vormen van geloof, zoals Historisch geloof, Tijdgeloof en Wondergeloof. Maar die zijn Helaas Te Weinig. In drie lezingen vergelijkt dr. G.A. (Gert) van den Brink het reddende geloof met wat helaas te weinig is. In deze eerste le…
  continue reading
 
De mooiste boodschap die Gods Woord ons brengt als het gaat om de vraag waar God is, is dat Jezus Christus Zelf weet wat die inhoudt. Direct na Zijn doop, het begin van Zijn bediening, werd Hij door de Geest in de woestijn geleid. Daar kwam Hij in de verzoeking terecht. Enkele jaren later werd de vraag 'waar is God?' nog veel dieper en nijpender vo…
  continue reading
 
Mag je de vraag 'waar is God?' eigenlijk wel stellen? Is dat geen teken van ongeloof en twijfel die je zo snel mogelijk moet uitbannen? Het bevrijdende is dat die vraag óók in Gods Woord zelf voorkomt. Het is blijkbaar de ervaring van gelovigen in alle tijden dat je soms dichtbij de Heere mag leven, Zijn aanwezigheid ervaart, terwijl je op andere m…
  continue reading
 
Een geit verkleed als schaap, wat is dat voor een gekkigheid? Waarom zou een geit dat doen? Is het überhaupt een Bijbels gegeven? Dat iemand zich voordoet als een ander. En als dat gebeurt, weet die persoon zelf dan ook? Zoiets moet toch opvallen zou je denken. Op een jongerenavond van Geloofstoerusting in Barendrecht sprak ds. E. (Evert) Meijer ov…
  continue reading
 
Volg jij Jezus al? Als je de Evangeliën leest, ontdek je dat het ‘volgen van Jezus’ een belangrijk punt is. Over Jezus horen, Zijn boodschap interessant vinden is niet het doel. Het doel van het Evangelie is dat je jouw vertrouwen op Christus stelt en Hem volgt. Ds. A.Th. (Anne) van Olst sprak over dit thema tijdens een jongerenavond van Geloofstoe…
  continue reading
 
Het Nieuwe Testament geeft opvallend veel aandacht aan de structuur van de christelijke gemeente. het is een gemeenschap van heiligen, die onderling met elkaar verbonden zijn omdat zij met Christus verbonden zijn. Macht, geld, nationaliteit, taal of rijkdom doet niet mee. Maar wat nu als jouw gemeente deze structuur niet heeft? Dr. Gert van den Bri…
  continue reading
 
Elk mens is sterfelijk, en ons levenseinde is beslissend voor de eeuwige toekomst. Kan ik mij op het sterven voorbereiden? Hoe kan ik zonder doodsangst heengaan? Sinds de middeleeuwen bestaan er boekjes die de stervenskunst beschrijven. Ook Luther heeft zo’n boekje (een ars moriendi) geschreven over de voorbereiding op het sterven. Dr. G.A. (Gert) …
  continue reading
 
In Exodus maakt God Zichzelf bekend. Hij is Jahwe en komt middels Mozes en Aäron om het volk Isräel te bevrijden van de slavernij. Farao vraagt zich af: ‘Wie is God en waarom zou ik naar Hem luisteren?’ Maar God maakt door de exodus duidelijk dat Hij God is en zowel Israël als Egypte zullen weten dat Hij de Heere is. Geen familie is veilig als God …
  continue reading
 
In de tweede lezing over bevinding geeft dr. Van den Brink antwoord op een praktische vraag: hoe kom ik aan bevinding? In de eerste lezing heeft hij verhelderd wat bevinding is. Nu legt hij de verbanden met beloften, geloof, aanvechting en ervaring. Luister deze lezing, en word bemoedigd door Gods betrouwbaarheid in Zijn beloften. Deze lezing werd …
  continue reading
 
Vaak hoor je over het belang van bevinding. Maar, wat is bevinding eigenlijk? Wat bedoelt de Bijbel ermee? In twee lezingen licht dr. Van den Brink toe wat bevinding wel is en wat niet. Gravend in de Schrift komt hij tot rijke ontdekkingen, die je zullen doen verlangen naar Bijbelse bevinding. Deze lezing werd gehouden tijdens een toerustingsavond …
  continue reading
 
Wie Gods liefde aanvaardt, kan er ook van uitdelen. Wie in het eeuwige leven gelooft, maakt namelijk deelt uit van de gemeenschap der heiligen. Het blijft iets kwetsbaars. Dat God Zijn liefde laat wonen in mensen! Daarmee laat Hij Zich aan iedereen kennen. Kan dat wel goed gaan? Toch schrijft de apostel Johannes: ‘Niemand heeft ooit God gezien, als…
  continue reading
 
Het zou geen vraag meer moeten zijn voor een doorgewinterd Bijbellezer. Toch zijn er veel christenen die met deze vraag lopen. Over de oorzaak hiervan gaat het in deze lezing. De meeste christenen ontkennen de liefde van God niet. Het staat immers zwart op wit in de Bijbel. Maar om die liefde persoonlijk te aanvaarden blijken er bij veel mensen nog…
  continue reading
 
Moet de wet nog worden gepreekt nu het evangelie er is? Sommige mensen zijn zo bang voor een goedkoop evangelie, dat zij alle nadruk leggen op de wet. Volgens hen begint het geestelijke leven met de wet, niet met het evangelie. Zij denken: waarom zou je het evangelie preken als het toch met de wet begint? Dr. Gert van den Brink weerspreekt vanuit d…
  continue reading
 
Dankzij de Reformatie is de tweeslag “wet en evangelie” beroemd geworden. Maar waar ligt het onderscheid? Wat is er wet, wat is er evangelie? Dr. Gert van den Brink geeft door wat hij van Luther heeft geleerd. Het evangelie is de belangrijkste van de twee, want alleen dankzij het evangelie leren wij God kennen in het aangezicht van Jezus Christus (…
  continue reading
 
Op een jongerenavond van Geloofstoerusting in Katwijk aan Zee sprak dominee Den Ouden over het thema ‘Heb je de Heilige Geest?’ Naar aanleiding van Lukas 11 werd deze vraag uitgewerkt en geeft hij handvatten hoe je deze vraag kunt beantwoorden. LINK: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/heb-je-de-heilige-geest/…
  continue reading
 
Op een toerustingsavond van Geloofstoerusting in Rijssen sprak dominee Van Campen over het thema ‘Een geopende evangeliedeur’. In deze eerste lezing geeft hij vanuit het Oude Testament voorbeelden hoe de deur bij God open staat. LINK: https://www.geloofstoerusting.nl/videos/welkom-bij-god/De către Geloofstoerusting
  continue reading
 
Loading …

Ghid rapid de referință