Philosophy public
[search 0]
Download the App!

Try another search?

Fără serii aici Empty list
Loading …
 
În acest episod am discutat despre patru istorici mai puțin cunoscuți din perioada Antichității și a Antichității Târzii: Arrian, Appian, Dio Cassius și Ammianus Marcellinus. Arrian este un istoric grec ale cărui scrieri ne-au ajutat să știm mai multe despre Epictet și Alexandru cel Mare. Arrian este renumit pentru similtudinea în stil față de Xeno…
  continue reading
 
Astăzi am discutat despre Eusebiu din Cezareea, așa-numitul „ideolog” al Imperiului Bizantin. Eusebiu din Cezarea, autorul istoriei ecleziastice și vieții împăratului Constantin cel Mare, este o figură extrem de importantă și influentă în tradiția creștină. În lucrările sale, Eusebiu reunește informații valoroase despre apostoli, autori și sfinți c…
  continue reading
 
În acest episod am discutat despre două figuri majore din Antichitate: Dion Hrisostom și Ioan Hrisostom. Ambii sunt recunoscuţi ca oratori excepţionali, de aici și porecla "Gură De Aur”. Dion Hrisostom a trăit în a doua jumătate a secolului I și a fost cunoscut ca un predicator filozofic, cu o orientare cinico-stoică. A lăsat în urmă o operă imensă…
  continue reading
 
În episodul acesta am continuat discuția despre neoplatonism, curent ce poate fi împărțit în două ramuri principale: una filozofică, cu Plotin drept figură centrală, și una cu o puternică dimensiune religioasă, care folosește filozofia neoplatonică pentru a argumenta în favoarea religiei tradiționale și împotriva creștinismului. Figurile proeminent…
  continue reading
 
În acest episod am vorbit despre neoplatonici, punând accent în special pe Plotin și Porfir, discipolul său. Doctrina neoplatonică se axează pe încercarea cunoașterii Unului transcendent. Am evidențiat diversitatea și evoluția gândirii platonice pe parcursul istoriei, prin ilustrarea diferențelor dintre vechiul și noul platonism.Plotin a dezvoltat …
  continue reading
 
În acest episod am discutat despre doi giganți intelectuali ai teologiei și filozofiei creștine din Alexandria: Clement și Origen. Clement susținea că iudaismul are o superioritate istorică prin îmbinarea revelației divine cu filozofia grecească, sugerând că Platon l-a preluat pe Moise. De-a lungul vieții sale, acesta a încercat să creeze o sinteză…
  continue reading
 
În acest episod discutăm despre începuturile creștinismului. Vorbim despre tranziția de la mișcarea originară condusă de Iisus în cadrul iudaismului, la o mișcare prezentă în orașe cu o populație diversă atât din punct de vedere social, cât și etnic. Pavel este menționat ca un personaj influent în această tranziție, deoarece s-a concentrat pe conve…
  continue reading
 
În acest episod, am discutat despre Apocalipsa, un text dens, plin de simboluri și dualisme. Apocalipsa descrie o luptă cosmică, dar reflectă și ideea că evenimentele de pe pământ sunt doar reflecții ale evenimentelor cerești. Cuvântul „apocaliptic” a fost folosit de-a lungul secolelor pentru a explica și a justifica evenimente marcante de criză, d…
  continue reading
 
Discutăm despre cele patru Evanghelii canonice: Matei, Marcu, Luca și Ioan. Am vorbit atât despre asemănări, cât și despre deosebirile dintre ele. Fiecare evanghelist are un scop diferit pentru care scrie, deci nuanțele pe care le evidențiază sunt și ele diferite.De către Casa Paleologu
  continue reading
 
Discutăm despre profeții din Vechiul Testament: unii apar doar în unele texte și nu au lăsat nimic scris, iar pe alții îi cunoaștem din propriile lor scrieri. Trăsătura definitorie a profetului nu este aceea că prezice viitorul, ci el reprezintă canalul de legătură dintre divinitate și poporul ales.De către Casa Paleologu
  continue reading
 
În acest episod am discutat despre Lucian din Samosata, un contemporan al lui Marcus Aurelius. El este un umorist fabulos, un fel de „Voltaire al secolului II”. Lucian din Samosata râde de orice: aristocrați, filozofi, profesori de retorică, lideri de secte religioase. E un companion extraordinar pentru a râde de prostia omenească.…
  continue reading
 
După discuția despre Quintilian, schimbăm un pic registrul și vorbim despre Epictet, care a fost aproximativ contemporan cu el. Epictet e marele filozof stoic care traversează primele două secole după Hristos. Fost sclav din Anatolia și educat în Roma lui Nero, a fost eliberat de stăpânul lui pentru ca mai apoi să își creeze o școală de filozofie. …
  continue reading
 
Quintilian este unul dintre cei mai importanți oratori din timpul Imperiului Roman. Este cel mai bine cunoscut pentru lucrarea sa "Institutio Oratoria" (Instituția Oratorică), fiind unul dintre cele mai importante tratate de retorică din Antichitate. Lucrarea sa este o compilație a principiilor și tehnicilor retoricii clasice, având un caracter edu…
  continue reading
 
În centrul discuției noastre de azi a stat Menandru, dar și contribuțiile filozofice aduse de Teofrast și Demetrios din Faleron. Epoca elenistică, care a debutat cu Alexandru cel Mare, a oferit un cadru cultural nou în care a apărut „comedia de caracter". În acest context, Menandru a devenit un precursor important, influențând autori ulteriori ca P…
  continue reading
 
Astăzi am discutat despre Aristotel, filosoful antic elen care a pus bazele multor rame teoretice importante în cadrul științei, filozofiei, logicii, eticii și retoricii. Aristotel a creat categoriile gândirii în diverse domenii și a fundamentat notiuni esențiale pentru filozofia politică, morală și logică. În pofida unor erori în câmpul biologiei,…
  continue reading
 
Demostene a fost probabil cel mai mare orator atenian. Este cunoscut mai ales pentru discursurile sale politice, cu declarații puternice și lipsite de ornamentația retorică pe care alți oratori au preferat-o. De-a lungul carierei sale, a scris discursuri pentru alții, a pregătit cetățenii pentru discursuri în fața tribunalelor și a fost parte a num…
  continue reading
 
„The wildest among the philosophers”. Originar din Sinope, o regiune aflată astăzi în Turcia, Diogene a avut o tinerețe marcată de controversă, din cauza implicării sale într-un scandal legat de falsificarea banilor, lucru care avea să-l coste statutul de cetățean. Diogene a ales apoi un mod radical de viață, renunțând la bunuri materiale, trăind î…
  continue reading
 
Din Antichitate și până în prezent, opiniile asupra operelor lui Euripide au fost extrem de diverse. Unii cred că el reprezintă decadența tragediei, precum Aristofan și Nietzsche, iar alții regăsesc elemente noi și îmbunătățite ale tragediei: apare un număr mai mare de personaje, procedeul deus ex machina este utilizat mai des și există o critică a…
  continue reading
 
În acest episod, Tucidide, un istoric și gânditor grec extrem de important. Tucidide a fost om politic, un filozof, un moralist și un profesor de retorică și gândire strategică. Opera sa poate fi analizată prin prisma asemănării dintre Războaiele Peloponesiace cu războaiele mondiale, prin gradul de similitudine al consecințelor. De asemenea, este s…
  continue reading
 
Sofiștii sunt figuri antice ale filosofiei adesea percepute într-o lumină negativă. Incluzând personalități precum Gorgias, Protagoras, Hippias și Prodicos, sofiștii sunt de fapt inventatorii „învățământului superior”, fiind primii care s-au concentrat consistent pe acest aspect. Reputația negativă a sofistilor este atribuită în mare parte lui Plat…
  continue reading
 
Acest episod oferă o privire asupra gândirii lui Pitagora și a modului în care concepțiile lui au influențat filozofia și știința în cursul secolelor. Pitagora, al cărui nume este cel mai cunoscut pentru teorema sa matematică, este un personaj istoric cu o moștenire enigmatică. Niciun text al său nu a supraviețuit, totuși ideile sale au avut un imp…
  continue reading
 
Loading …

Ghid rapid de referință